Sven Nordin

mr Österbyharpa


Sven är vår store österbyharpspelman. Hans sida om österbyharpan,
eller kontrabasharpa med dubbellek, finner du om du klickar på hans harpa
här till vänster

 


Sven var tidigare under ett antal år en mycket uppskattad redaktör för tidningen Nyckelposten.
Han har även andra strängar på sin lyra, vilket kanske är ett
dumt uttryck när jag här vill komma till att han är en bra munspelsspelman :-)

Sven har lyckats sätta i hop ljud och bild från Jan Lings bandinspelningar och
de smalfilmer som togs vid bandinspelningstillfället. Läs mer här.


Om Svens och hustrun Anne-Maries skivor kan du läsa här.
Här i samspråk med Anders Nordfors.


Sven har på senare år spelat mycket med Henry Wallin.

Denna bild, liksom den första, är tagen vid Österbystämman 2001.


En sån här liten bit vill jag dra på österbyharpan säger Sven.
Otäckt, skämtar Henry, som föredrar treradig harpa


Men vi andra lyssnar gärna på Svens Österbyharpa!


Sven och Bertil Persson diskuterar en harpa på utställningen. Tummen upp!


Här är Sven t.v. och hustrun Anne-Marie t.h. på en annan harputställning.
Året är 1987 då vi i föreningen Nyckelharpan, Stockholm, anordnade en
stämma med harputställning under flugfiskets dag!.

 

Till Nyckelharpans Forum (om du redan är där i frame på sidan spelmän, klicka då i stället i menyraden)