Magnus Holmström


Kulturkaféet i Märsta

Maj 2012

foto Gunnar Fredelius

Kultustugan i Märsta är ett
konst- och musikkaffé


Magnus drog en del storys med utpräglad
spelmanshumor

 

Publiken var full
talig och alla
var klart nöjda med
tonarter
historierna
och
spelet
:O)

Mindre kan man inte godta från en trefaldig världsmästare i nyckelharpa
De tre titlarna har han spritt på gammelharpa och
modern harpa