Erik Olsson

Erik Olsson, född 1915 i Arbrå. Sedemera bosatte han sig i Säter och sedan Hedemora där han fortfarande bor.
Mest känd är han kanske som den fyrradiga harpans fader. Dvs den typ som inte har leken upp o ned.

Erik är av spelmanssläkt, och hade med sig en gedigen repertoar hälsingelåtar, när han flyttade till Dalarna. Hans intresse för nyckelharpan väcktes när han hörde Thore Zetterström spela på radio. På 60-talet utvecklade han sin fyrradiga modell. Så länge folk inte tänkte på att den hade "för många nycklar" så gick det smärtfritt. Men många upprördes in i själen över det hädiska tilltaget att använda fyra melodisträngar. Det lät inte harpa - och var för lätt!!! att spela på, sades det. Nu var inte hans syfte att spela harplåtar, utan snarare att kunna spela fiollåtar på den. Varför inte spela dem på fiol då? För att det är roligt att spela nyckelharpa!

Här använder Erik ett egenhändigt tillverkat verktyg för att resa ljudpinnen.


Mer på skoj har han även byggt lite andra instrument. Han satt bl a en liten fyrradig lek
på en vanlig fiol.

Harpmas av Erik


Här en lek under byggnation. Obs fjärde raden nedsänkt i halsen.

Så ser den ut färdig.


Erik i en bygg- och spellokal en bit från bostaden i Hedemora.

Gunnar Fredelius, som också fotograferat

Till Nyckelharpans Forum (om du redan är där i frame på sidan spelmän, klicka då i stället i menyraden)