Nyckelharpans Forum

 

Joel Jansson och Gösta Hellström och Spel Oskar Larsson Konsert med Spel Oskar Larsson, Joel Jansson och Gösta Hellström

1972 anordnade Leif Alpsjö en konsert med Joel Jansson, Spel Oskar Larsson och Gösta Hellström
Simon Simonsson var där med en bandspelare, vilket ger oss möjlighet att lyssna på konserten nu

[SND]01 Marsch, Brahes.mp3 4424k
[SND]02 Polska e Gustav Wallin.mp3 3678k
[SND]03 Polska efter Alfred Andersson.mp3 5556k
[SND]04 Prat om Fätemyrsvalsen.mp3 2959k
[SND]05 Fejtemyrsvalsen.mp3 6281k
[SND]06 Zigernarvalsen.mp3 6711k
[SND]07 mellanprat mp3 4053k
[SND]08 Myrtelkransem mp3 4598k
[SND]09 Prat om ljudet o bygget mp3 9558k
[SND]10 Tegenborgs vals från Lövstabruk mp3 8394k
[SND]11 3427k
[SND]12 prat omRapp Kalle 4689k
[SND]13 En Rapp Kallevals 4235k
[SND]14 5230k
[SND]15 4286k
[SND]16 1033k
[SND]17 4303k
[SND]18 1266k
[SND]19 Laxvalsen.mp3 3104k

Foto Erik Fredelius

Halva konserten finns på vår Youtubekanal. Vill man lyssna obrutet så är ju det kanske att föredra

Gösta spelar här på en harpa han lånat av Spel Oscar. Annars brukade han inte ha något A på G-strängen.
Men det brukade SpelOscar. Så även på den silverbas han byggde och som sedan gavs i julklapp till Christer Wesström. Den harpa han spelar på än i dag !

Ett led i den traditionen blev senare att Daniel Hedman bad Björn Björn sätta dit ett A på den harpa Björn byggde åt honom.
På frågan "är det rätt att kalla den en silverbas, när det har ett löv på G-strängen" svarade Christer på stämman - med glimten i ögat - det är ingen silverbas utan det lövet :-)
För 100 år sedan spelade Sellin på en harpa med samma lövuppsättning -
långt innan den vanliga treradiga harpan såg dagen ljus.

Men åter till tre tre spelmännen och konserten. Tack Simon för att du delar med dig!


Åter MP3-menyn / Hem